Thời điểm nhận giấy chứng nhận khi mua Premier Village Resort Của Sun

Khi nào khách hàng được nhận giấy chứng nhận?

0
Khi nào khách hàng được nhận giấy chứng nhận?
3.7 (74.07%) 27 votes

Theo mục 5.1 của điều khoản 5 của hợp đồng mua bán biệt thự biển Premier Village Phú Quốc Resort của tập đoàn Sun Group, trong vòng năm mươi (50) ngày kể từ ngày Bàn Giao Thực Tế và Bên Bán nhận được đầy đủ, đúng hạn hồ sơ xin cấp Giấy Chứng Nhận từ Bên Mua theo văn bản thông báo của Bên Bán, Bên Bán tiến hành các thủ tục đề nghị cấp Giấy Chứng Nhận cho Bên Mua.

Việc cấp Giấy Chứng Nhận và thời gian cấp Giấy Chứng Nhận sẽ tùy thuộc vào cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Chú ý:

 

Bài viết hay đọc thêm:

© Copy Right - premier-village.vn
Lưu ý: Đây là Website cập nhật thông tin bất động sản đã và đang triển khai của tập đoàn Sun Group.
Vui lòng liên hệ trực tiếp chuyên viên tư vấn để cập nhật các thông tin chính xác mới nhất!
Website chính thức của Sun Group: sungroup.com.vn

 HOT LINE: 0948218866